קבוצות רישוי בעסקאות ליסינג תפעולי


קבוצות רישוי בעסקאות ליסינג תפעולימרבית החברות אשר מעמידות לרשות עובדיהן רכבים מטעמן עושות זאת במסגרת ליסינג תפעולי. קרי, הרכב ניתן לעובד בהחכרה בעבור תשלום חודשי קבוע בהתאם לסוג הרכב. כאשר תקופת ההחכרה מסתיימת, על פי רוב לאחר כ-3 שנים, החברה יכולה להחליט האם היא מעוניינת לרכוש את הרכב, להשיבו לחברת הליסינג או להחליפו ברכב חדש. ליסינג תפעולי טומן בחובו שלל יתרונות ובעיקר כולל חבילת שירותים מורחבת מצד חברת הליסינג. למשל, שירותים כגון תחזוקה שוטפת, טיפולים, רכבים חלופיים, ביטוח ועוד. מבחינת החברה, מדובר בעסקה אטרקטיבית ומשתלמת, ומבחינת העובד, הטבה מצוינת בשווי כסף.קבוצות רישוי רכב בישראלכל הרכבים בישראל מקוטלגים בהתאם למחירם על פי קבוצות רישוי. בהתאם לקבוצות הרישוי הנ"ל, נקבע שיעורה של אגרת רישוי הרכב. עד שנת 2010, קבוצות הרישוי שימשו גם לצורך חישוב שווי השימוש ברכב מבחינת מס הכנסה. זאת, מן הטעם שתקנות מס הכנסה קובעות שעובד הזכאי להטבה בשווי כסף צריך לשלם בגינה גם מס. חישוב המס נעשה באופן הבא. השכר הקובע של העובד לצורכי מס הורכב מצירוף שכרו החודשי הקבוע עם שווי הרכב לפי קבוצת הרישוי הרלבנטית.ביטול קבוצות הרישוי לצורכי מסהחל משנת 2010, הוחלה רפורמה בענף הרכב אשר הביאה לביטולן של קבוצות הרישוי כפונקציה לחישוב שווי שימוש לצורכי מס. במילים פשוטות, הוחלט ששווי השימוש ברכב ייקבע לא בהתאם לקבוצות אלא בכפוף לשוויו של הרכב בפועל (המודל הלינארי). זאת, תוך כדי הפחתה מסוימת בגובה הסכום הסופי במידה והרכב הוא רכב היברדי (מתוך המטרה לעודד שימוש ברכבים ירוקים וידידותיים לסביבה). חשוב לציין כי עובדים אשר עדיין יש ברשותם רכבי ליסינג שעלו על הכביש לפני שנת 2010 מחשבים את שווי המס לפי שיטת הקבוצות הישנה.האם זה משתלם?לא אחת, נשאלת השאלה האם זה משתלם? ובכן, התשובה לכך מושפעת מכמה פרמטרים התלויים בנסיבותיו של המקרה.  על מנת לברר את כדאיות המסלול, יש לבדוק את רמת הרכב המוצע, היקף הנסיעה השנתי, שיקולי בלאי, הוצאות בגין דלק, הוצאות בעבור טיפולים חודשיים ותחזוקה ועוד.במילים פשוטות, כאשר המעסיק מציע לכם רכב מליסינג תפעולי, המאפשר כמובן גם שימוש פרטי מחוץ לשעות העבודה, יש לבחון היטב האם מדובר בהטבה משתלמת אם לאו. כיום, כאשר חברות ליסינג מעמידות לרשות לקוחותיהן גם מגוון רחב של אפשרויות מבחינת ליסינג פרטי, עובדים רבים יכולים בהחלט להעדיף את ההטבה בכסף ולנצלה לרכישת רכב ישירות מחברת הליסינג.