design shadow
קישור למספר טלפון
08-9191400

רשת מוסכים שרותי דרך וגרירה

תמיד כן,

 טלפון   08-9191818

 

שלמה Sixt, רשת מוסכים ושירותי דרך, מתמחה בשירותי דרך וגרירה ובתיקוני רכב, וחולשת על צי של עשרות משאיות גרירה וניידות שירות. על שירותי הדרך של החברה מנויים כ-300,000 לקוחות. לחברה 400 מוסכים הפרוסים בכל רחבי הארץ ומתמחים בתיקוני פחחות, צבע ומכונאות. מדי חודש מטופלים במוסכי החברה אלפי רכבים.